Harbour & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Traditionellt

Lax - fishing and dining (maj)

Midsommar (juni)

Ålagille (juli)

Kräftskiva (augusti)


Privat

Födelsedagar

Familjehögtider

JubiléerAvkoppling

Yogaretreats

Målarkurser

SeglarlägerBusiness

Kick Offs

Workshops

Teambuilding

ENGLISH

Traditionally

Salmon - fishing and dining (May)

Midsummer (June)

Ålagille - Eel party (July)

Crayfish Party (August)


Private

Birthdays

Family celebrations

Jubilees Recreation

 Yoga retreats

 Painting/drawing courses

 Sailing camps Business

 Kick Offs

 Workshops

 Teambuilding

DEUTSCH

Traditionell

Lachs - Angeln und Schlemmen (Mai)

Mittsommer (Juni)

Ålagille - Aalfest (Juli)

Krebsfest (August)


Privat

Geburtstage

Familienfeiern

Jubiläen  Freizeit

  Yoga Retreats

  Zeichen-/Malkurse

  Segelfreizeiten  Business

  Kick Offs

  Workshops

  Teambuilding


Enjoy Utklippan