Harbour & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Utklippan Transport


Direktfärja för daggäster högsäsong 

från Karlskrona Handelshamnen

24 juni - 18 augusti, 2019

Torsdag - söndag 


11:45 Handelshamnen Karlskrona

12:45 Utklippan


14:15 Utklippan

15:15 Handelshamnen KarlskronaEndast för övernattande gäster högsäsong från Karlskrona Fisktorget 

med M/F Wittus via Stenshamn 

24 juni - 18 augusti, 2019

Onsdag - söndag


12:15 Fisktorget Karlskrona till Stenshamn

13:45 Stenshamn till Utklippan


12:55 Utklippan till Stenshamn

13:45 Stenshamn till Fisktorget KarlskronaSjötaxi (1 tim.) övrig tid

Tommy Olsson:      +46 (0) 738 56 39 99 

Sturkö Sjötaxi:        +46 (0) 735 16 21 11

                               +46 (0) 761 65 09 96

Saltö Varv Sjötaxi:  +46 (0) 704 15 58 15

                               +46 (0) 708 26 12 65

Henrik`s Seaboat:  +46 (0) 768 77 77 70

Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00


ENGLISH

Utklippan Transport


Direct ferry for day visitors high season from Karlskrona Handelshamnen

24th June - 18th August 2019

Thursday - Sunday 


11:45 Handelshamnen Karlskrona

12:45 Utklippan 


14:15 Utklippan

15:15 Handelshamnen KarlskronaOnly for over night guests high season from Karlskrona Fisktorget

with M/F Wittus via Stenshamn 

24th June - 18th August 2019

Wednesday - Sunday


12:15 Fisktorget Karlskrona to Stenshamn

13:45 Stenshamn to Utklippan


12:55 Utklippan to Stenshamn

13:45 Stenshamn to Fisktorget KarlskronaSea taxi (1 h) rest of the time
Tommy Olsson:      +46 (0) 738 56 39 99
Sturkö Sjötaxi:        +46 (0) 735 16 21 11
                               +46 (0) 761 65 09 96
Saltö Varv Sjötaxi:  +46 (0) 704 15 58 15
                               +46 (0) 708 26 12 65
Henrik`s Seaboat:  +46 (0) 768 77 77 70
Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00
DEUTSCH

Utklippan Transport 


Direkt-Fähre für Tagesgäste Hochsaison 

ab Karlskrona Handelshamnen

24. Juni - 18. August 2019

Donnerstag - Sonntag 


11:45 Handelshamnen Karlskrona

12:45 Utklippan 


14:15 Utklippan

15:15 Handelshamnen KarlskronaNur für Übernachtungsgäste Hochsaison 

ab Karlskrona Fisktorget 

mit M/F Wittus über Stenshamn

24. Juni - 18. August 2019

Mittwoch - Sonntag


12:15 Fisktorget Karlskrona nach Stenshamn

13:45 Stenshamn nach Utklippan


12:55 Utklippan nach Stenshamn

13:45 Stenshamn nach Fisktorget KarlskronaSeetaxi (1 Std.) übrige Zeit

Tommy Olsson:      +46 (0) 738 56 39 99

Sturkö Sjötaxi:        +46 (0) 735 16 21 11

                               +46 (0) 761 65 09 96

Saltö Varv Sjötaxi:  +46 (0) 704 15 58 15

                               +46 (0) 708 26 12 65

Henrik`s Seaboat:  +46 (0) 768 77 77 70

Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00


Shuttle Utklippan