Harbour & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Utklippan Transport


RIB från Karlskrona (med 50 knops fart): 

0704 58 06 64


eller


Sjötaxi: 0738 56 39 99 

ENGLISH

Utklippan Transport


RIB from Karlskrona (in 50 knots): 

+46 (0)704 58 06 64


or


Sea taxi: +46 (0)738 56 39 99

DEUTSCH

Utklippan Transport 


RIB ab Karlskrona (mit 50 Knoten): 

+46 (0)704 58 06 64


oder


Seetaxi: +46 (0)738 56 39 99

Shuttle Utklippan