Harbour & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Nyheter på Utklippan 


Nya rök!

Byggnadsarbete

Ny uteplats


ENGLISH

News from Utklippan


New smoker!

Construction works

New terrace


DEUTSCH

Neues von Utklippan 

 

Neuer Räucherofen!

Bauarbeiten

Neue Terrasse


Flora und Fauna