Harbour & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Utklippans Fyr

på Södraskär 


Fyren uppfördes 1840-1870 på Södraskär som en kombinerad fyr och fästning (Heidenstam-fyr) och var helautomatiserad sedan 1972.

Utklippans fyr är nedsläckt sedan 2008. 

Svenska Fyrsällskapet


ENGLISH

Utklippan Lighthouse

on Södraskär


The lighthouse was built in 1840-1870 on Södraskär as a combination of lighthouse and fortress. Since 1972, it was fully automated. 

The lighthouse is out of operation since 2008.


DEUTSCH

Utklippan Leuchtturm

auf Södraskär

 

Der Leuchtturm wurde 1840-1870 auf Södraskär als Leucht- und Festungsturm erbaut. Seit 1972 war er voll automatisiert, seit 2008 ist er ausser Betrieb.Utklippan i det förgångna


Det fanns en fyrmästare och tre fyrvaktare boendes i de gula husen med sina familjer.

Uppförda vid förra sekelskiftet är dessa idag staliga byggnadsminnen.

I köksträdgården odlades grönsaker och kryddor. Man hade djurhållning med kor, får, grisar, höns, gäss och änder.

Den sista fyrmästaren hade endast en bagge som även följde med upp i fyrtornet. 


Utklippan in the past


There were one lighthouse master and three lighthouse watchmen living in the yellow houses with their families. 

Built during the turn of the century, these are listed buildings today. 

In the common garden they grew vegetables and herbs. They kept cows, sheep, pigs, hens, geese and ducks. 

The last lighthouse master only had one ram left that often even joint him all the way up on the lighthouse.Utklippan früher


Es gab einen Leuchtturmmeister und drei Leuchtturmwächter, die mit ihren Familien in den gelben Häusern wohnten. Um die Jahrhundert-wende gebaut, stehen die Gebäude heute unter Denkmalschutz.

Im Gemeinschaftsgarten wurden Gemüse und Kräuter angebaut. Man hielt Kühe, Schafe, Schweine, Hühner, Gänse und Enten.                 Der letzte Leuchtturmmeister hatte nur noch einen Schafbock, der ihn sogar oft oben auf den Leuchtturm begleitete. 


Leuchtturm auf Utklippan