Harbour & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

01/05 - 30/09/2019

SVENSKA

Utklippan Gästhamn

på Norraskär


50-70 gästplatser (långsides)


< 12 m 200 kr/natt

> 12 m 250 kr/natt 

> 15 m 300 kr/natt

> 18 m 400 kr/natt

Dag max 6 tim. 50%, 10:00-16:00 

El 50 kr/dygn


Hamnkontor 


ENGLISH
 

Utklippan Guest Harbour

on Norraskär


50-70 berths (alongside)


< 12 m 20,00 €/night

> 12 m 25,00 €/night

> 15 m 30,00 €/night

> 18 m 40,00 €/night

Day max 6 hrs. 50%, 10:00-16:00

Electricity 5,00 €/day 


Harbour Office 


 
DEUTSCH

Utklippan Gästehafen 

auf Norraskär


50-70 Gastliegeplätze (längsseits)


< 12 m 20,00 €/Nacht

> 12 m 25,00 €/Nacht

> 15 m 30,00 €/Nacht

> 18 m 40,00 €/Nacht

Tag max 6 Stunden 50%, 10:00-16:00

Strom 5,00 €/Tag 


Hafenbüro


Please check Utklippan´s sea chart carefully before approach!

MEAN TIDE LEVEL

Tel. +46 (0) 704 58 06 64

VHF CH 16 Utklippan

Sea chart .pdf


sea chart

Thanks for your message. We`ll get back to you as soon as possible.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.

Bokning

Buchung, Reservierung

Marina Utklippan