Marina & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Utklippan Transport


Från Karlskrona (med 50 knops fart) 

Pris på förfrågan: 0733 40 29 40


Sjötaxi: 0738 56 39 99

Avgång Karlskrona: onsdag, fredag och söndag

Pris från 1 juli: 240 kr t.o.r.

Tidtabell

ENGLISH

Utklippan Transport


From Karlskrona (in 50 knots) 

Price on request: +46 (0)733 40 29 40


Sea taxi: +46 (0)738 56 39 99
Departure Karlskrona: Wednesday, Friday and Sunday
Price from 1st July: 240 SEK both ways
DEUTSCH

Utklippan Transport 


Ab Karlskrona (mit 50 Knoten) 

Preis auf Anfrage: +46 (0)733 40 29 40


Seetaxi: +46 (0)738 56 39 99

Abfahrt Karlskrona: Mittwoch, Freitag und Sonntag

Preis ab 1. Juli: 240 SEK hin und zurück

Zeitplan

Shuttle Utklippan