Marina & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Utklippan Transport

Från 1 juni från Karlskrona (med 50 knops fart) på förfrågan: 0733 40 29 40


Sjötaxi: 0738 56 39 99

ENGLISH

Utklippan Transport

From 1st of June from Karlskrona (in 50 knots) on request: +46 (0)733 40 29 40


Sea taxi: +46 (0)738 56 39 99
DEUTSCH

Utklippan Transport 

Ab 1. Juni ab Karlskrona (mit 50 Knoten) auf Anfrage: +46 (0)733 40 29 40


Seetaxi: +46 (0)738 56 39 99

Shuttle Utklippan

RIB Karlskrona Utklippan