Marina & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Nyheter på Utklippan 

Renovering av torrtoaletter 

Hissar svenska flaggan 

Målning av hamninlopp 

Leverans av ny kompressor
ENGLISH

News from Utklippan

Renovating the dry toilets 

Bringing up the Swedish Flag 

Painting the port entrance 

Arrival of the new compressor
DEUTSCH

Neues von Utklippan 

Renovierung der Trockentoiletten 

Anbringen der Schwedischen Flagge

Streichen der Hafeneinfahrt 

Ankunft des neuen KompressorsFlora und Fauna