Marina & Hostel

Rubrik

UTKLIPPAN

SVENSKA

Utklippan Gästhamnen 

på Norraskär

Djup: 2,7 - 3,0 m

50 gästplatser (långsides)


< 40 fot 200 kr/natt

> 40 fot 250 kr/natt 

> 50 fot 300 kr/natt

Dag max 6 tim. 50% 

El 40 kr/dygn


Hamnkontor 

Kiosk/Cafe 

Sälsafari

ENGLISH
 

Utklippan Guest Harbour

on Norraskär

Depth: 2,7 - 3,0 m

50 berths (alongside)


< 40 ft 20,00 €/night

> 40 ft 25,00 €/night

> 50 ft 30,00 €/night

Day max 6 h 50%

Electricity 4,00 €/day 


Harbour Office 

Kiosk/Cafe 

Seal Safaris


 
DEUTSCH

Utklippan Gästehafen 

auf Norraskär

Tiefe: 2,7 - 3,0 m 

50 Gastliegeplätze (längsseits)


< 40 ft 20,00 €/Nacht

> 40 ft 25,00 €/Nacht

> 50 ft 30,00 €/Nacht

Tag max 6 Stunden 50%

Strom 4,00 €/Tag 


Hafenbüro

Kiosk/Café 

Seehund-Safaris


55°57`3``N, 
15°42`3``E

VHF CH 16 Utklippan

Tel. +46 (0)704 58 06 64


Utklippan Marina Layout


Thanks for your message. We`ll get back to you as soon as possible.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.

Bokning

Buchung, Reservierung

Liegeplätze


Marina Utklippan


Mallorca segling

Our partner

in the Balearics

Mallorca Menorca Segeln

Marina Blekinge Karlskrona